Partners

Boert Bewust Rijk van Nijmegen werkt samen met diverse partners uit de land- en tuinbouw in de streek. Dit zijn partners uit bedrijfsleven, overheden en organisaties. Wilt u ook investeren in verbinding en betrokkenheid tussen boeren en consumenten in Rijk van Nijmegen? Wij komen graag in contact! Mail naar info@rijkvannijmegenboertbewust.nl.

Huidige partners

Agenda