Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

9 juni 2022

Familie Claassen trots op Boert Bewust deelname

Melkveehouderij Claassen verbindt graag met de mensen in de omgeving. Zo stonden er 27 mei bijna 2.000 bezoekers op hun erf tijdens de open dag. Het Boert Bewust bord dat 2 juni door Visit Nijmegen onthuld werd laat zien dat de familie op een open en transparante manier werkt.

‘Op ons bedrijf houden we ongeveer 120 melkkoeien. De koeien lopen zoveel mogelijk buiten en kunnen zelf kiezen wanneer ze gemolken willen worden’, vertelt Peer Claassen. ‘We vinden veel ruimte en comfort erg belangrijk voor de koeien. Ze moeten zich goed voelen en gezond zijn. Ook dragen we zorg voor het klimaat, wij zijn met onze 1.100 zonnepanelen ook duurzame energieleverancier in Beuningen. Onze zonnepanelen zijn goed voor de energie van 100 huishoudens’.

Tatos Ohan, accountmanager bij Visit Nijmegen, kwam speciaal naar Beuningen om het bord te onthullen. Visit Nijmegen zet het Rijk van Nijmegen op de kaart. Cultuur en groen is het motto. De boeren van Boert Bewust Rijk van Nijmegen dragen hier aan bij, door het organiseren van activiteiten op de boerderij en onderdeel te zijn van fiets- en wandelroutes.  Na afloop van de onthulling was er ruimte om nog meer plannen te maken om het Rijk van Nijmegen op de kaart te zetten samen met Visit Nijmegen en de agrariërs uit de regio.

Boert Bewust is een initiatief om meer verbinding tussen boeren en de maatschappij te creëren. Bewuste boeren worden gecertificeerd op minimaal vier van de thema’s: maatschappij, uitstraling bedrijf, energie, milieu, mest, dierwelzijn en diergezondheid. De belangrijkste voorwaarde om mee te kunnen doen is interactie met de burgers in het Rijk van Nijmegen. Dat kan op vele manieren: open dagen, educatie, social media of een boerderijwinkel. De boeren van Rijk van Nijmegen Boert Bewust zijn herkenbaar aan een bord met het logo en QR-code die direct een kijkje in en om de boerderij biedt. In de regio Rijk van Nijmegen en Maas en Waal zijn inmiddels meer dan twintig Boert Bewust boeren actief. In de loop van het jaar zal deze groep verder uitgebreid worden.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners