Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

VOF Melkveebedrijf Nillesen

Melkveebedrijf Nillesen is een familiebedrijf, gestart in 1952. In de jaren tot 1980 is het bedrijf uitgebreid naar 10 ha grond, 17 melkkoeien en 11.000 legkippen. In 1980 kwam Martien in maatschap en werd er een ligboxenstal gebouwd voor 70 melkkoeien. In 1990 namen Martien en Marga het bedrijf gezamenlijk over. Sinds 2012 wordt melkveebedrijf Nillesen gerund door Martien, Marga en zoon William. Het bedrijf telt momenteel 170 melkkoeien en 75 stuks jongvee. Het voer (gras, maïs en aardappelen) wordt geteeld op 120 hectare grond, waarvan 90 hectare in eigendom.

Integrale Duurzame Stal
De koeien worden automatisch gemolken met 3 melkrobots. Onze stal die in 2015/2016 gebouwd is en waar de melkkoeien in gehuisvest zijn, is een  Integraal Duurzame Stal. Dit betekend dat er bij het ontwerp en de bouw extra veel aandacht is besteed aan welzijn van het dier, de mensen die er werken, de omgeving en het milieu. Met weidegang, massageborstels, speciale rubberen vloer en ligboxen met diepstrooisel en waterbedden, jongvee dat gehuisvest is op stro; is er veel aandacht voor comfort van onze dieren. Op de daken van de stallen liggen 1250 zonnepanelen voor energieopwekking en er is een eigen waterbron met ontijzeringsinstallatie. 

In de maatschappij
Op ons bedrijf is veel aandacht voor transparantie en contact met mensen die in de omgeving wonen. We vinden het dialoog met de maatschappij belangrijk, voor wederzijds begrip. Martien: ‘Mensen realiseren zich soms te weinig dat wij zorgen voor het voedsel dat elke dag op tafel staat’. Door deel te nemen aan Rijk van Nijmegen Boert  Bewust zoeken we samen met collega-bedrijven de verbinding met de maatschappij.

VOF Melkveebedrijf Nillesen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Nillesen staat open voor gesprek en uitleg richting burgers die interesse hebben in het bedrijf. Jaarlijks nemen zij deel aan de Campina openboerderijendag. Er nemen dan ruim duizend bezoekers een kijkje op het bedrijf. Andere momenten zijn mensen ook welkom op het bedrijf of in het atelier vanwege de recreatietak die gerealiseerd wordt naast het melkvee. Via de eigen website kan men meer informatie vinden over de schilder- en groenworkshops, boerengolf en andere buitenactiviteiten die worden aangeboden voor zowel grote als kleine groepen. Tevens is er verhuur van vakantieaccommodaties.

 • Op het onderdeel Milieu worden diverse punten gescoord. Zo ligt er een emissiearme vloer in de stal, welke de ammoniak uitstoot flink beperkt.  Een natte kuil (voerberg) wordt voorzien van een laag stro op de grond. Deze strolaag neemt het vocht op en voorkomt daarmee dat dit weg lekt en in de bodem of sloot terecht komt. Daarnaast zijn er speciale putten om regenwater en vervuild water gescheiden af te kunnen voeren. Het bedrijf is zelfvoorzienend in ruw voer, wat betekend dat er geen voer van buitenaf aangekocht hoeft te worden. De mest die de koeien produceren hoeft niet afgevoerd te worden. Er is voldoende eigen land beschikbaar om het op uit te rijden en dit scheelt onnodig vervoer naar andere delen van het land.

 • Met de verbouwing van de koeienstal is veel rekening gehouden met duurzaamheid en energiebesparing. Waar mogelijk zijn speciale aanpassingen gedaan. Zo is alle verlichting vervangen voor LED. Bij de melktank is er een voorkoeler geplaatst die ervoor zorgt dat de warme melk die uit de koe komt, wordt voorgekoeld voordat het in de melktank komt. Dit betekent dat er energie en kosten worden bespaard op de koeling van de melktank. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Frequentieregelaars op de melkpomp zorgen ervoor dat het vacuüm op de melkpomp nauwkeurig naar behoefte geregeld wordt, wat resulteert in een lager energieverbruik.

  De energie die gebruikt wordt op het bedrijf, wordt volledig opgewekt door zonnepanelen die op het dak van de gebouwen liggen. Daarnaast wordt er voor ongeveer 100 huishoudens stroom aan het net teruggeleverd. 

 • De stal van de melkkoeien in gehuisvest zijn, is een Integraal Duurzame Stal. Dit betekend dat er extra rekening gehouden wordt met dierwelzijn. Deze aanpassingen zijn bovenwettelijk en worden (nog) niet door Europese of Nederlandse wet- en regelgeving vereist.  Zo zijn er extra ruime ligboxen en extra loopruimte voor de koeien. De koeien hebben de beschikking over zachte diepstrooisel boxen en voor de koeien die een kalfje moeten krijgen is er een ruime box voorzien van een dik pak stro . Er zijn maar liefst 5 koeborstels aanwezig waar de dieren zich aan kunnen krabben en stof van hun rug kunnen verwijderen. Ook in de zomer is het voor de dieren goed uit te houden in de stal. Het dak is voorzien van dakisolatie en daarnaast hangen er twee grote ventilatoren in de nok van de stal.

 • Om de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld te brengen wordt er gebruik gemaakt van een monitoringssysteem. Door de melk te controleren kan er gericht gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van de dieren. Om ziekte insleep te voorkomen worden er geen dieren van buitenaf aangevoerd. Alle melkkoeien zijn geboren op het bedrijf en worden hier opgefokt.

  Het bedrijf is gecertificeerd vrij van de virusinfecties IBR en BVD. Als koeien deze virussen bij zich hebben betekent dit vaak een lagere melkopbrengst.
  Bij zowel de melkkoeien als bij het jongvee worden meerdere keren per dag de mest van de roosters schoon geschoven door een automatische mestschuif en een mestrobot. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen die voor klauwproblemen kunnen zorgen. 

 • Op en rondom melkveebedrijf Nillesen is veel aandacht voor natuur. Een aantal akkerranden wordt ingezaaid met bloemen en enkele graslanden zijn ingezaaid met kruidenrijk grasland.  Midden in één van de percelen is een houtwal wat zorgt voor een grote biodiversiteit. Ook is er een kikkerpoel aanwezig. Om weidevogels te beschermen werkt met samen met een vogelwerkgroep. Zij zorgen ervoor dat wanneer er gemaaid moet worden, de nesten eerst worden gemarkeerd. Om bijzondere bloemen in de slootkanten de kans te geven wordt er aan slootkantenbeheer gedaan en worden de sloten op natuurvriendelijke wijze schoongemaakt. 

 • Het bedrijf van familie Nillesen ziet er opgeruimd en netjes uit. Het erf is verhard en wordt regelmatig schoongeveegd. Als het weer het toelaat en er voldoende gras is lopen de koeien, het jongvee en de koeien die bijna een kalfje moeten krijgen buiten in de wei. Dit zorgt voor een mooi plaatje. De kadaverophaalplek is gerealiseerd achter een heg waardoor deze voor voorbijgangers niet zichtbaar is. Om lichtvervuiling tegen te gaan wordt de verlichting in de koeienstal geregeld door een tijdschakelklok. ’s Nachts is het minimaal 6 uur donker, met uitzondering van noodverlichting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners