Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

Melkveehouderij Claassen

Wij zijn familie Claassen en wij hebben een melkveebedrijf in Beuningen. Een echt familiebedrijf want twee generaties werken actief op de boerderij. Naast de 135 melkkoeien hebben wij jongvee en houden we enkele kalveren voor vlees daarnaast lopen er nog wat geiten en twee paarden rond.

Koeien die gezond oud worden, dat is een belangrijk speerpunt voor ons. Een comfortabele stal met aparte ziekenboeg en afkalfstal in combinatie met hygiënisch werken is daarom vanzelfsprekend. Wij zorgen dat de koeien in schone stro bedden kunnen liggen en de automatische mestschuif zorgt ervoor dat alles netjes blijft.

 

De koeien worden gemolken door twee melkrobots. Dit betekent dat als de koeien in het voorjaar en de zomer naar buiten gaan, ze er weer aan moeten wennen om de stal in te gaan naar de melkrobots.

Onze daken liggen vol met zonnepanelen en dat levert voldoende energie op om zelfvoorzienend te zijn en zelfs terug te leveren aan het net. Sinds kort doen wij mee aan een proef voor regeneratieve landbouw. Bij regeneratieve landbouw staat het verbeteren van de bodemkwaliteit centraal. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid en dragen wij bij aan een duurzamere samenleving.

De deuren van ons bedrijf staan altijd open voor bezoekers. We vinden het belangrijk om de eraan te blijven werken dat mensen weten en beseffen wat er op een boerderij gebeurt. Daarom doen wij mee met Boert Bewust!

 

Melkveehouderij Claassen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

    Landelijke partners

    Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

    Streek partners