Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

Melkvee- en Varkensbedrijf Peer

Het bedrijf van familie Peer is een familiebedrijf met meerdere takken: melkvee, varkens en een zorgboerderij. In 1992 is het bedrijf overgenomen van de ouders van Jan. Er waren  toen 40 melkkoeien en 20 hectare grond in gebruik. Daarnaast waren er 70 fokzeugen aanwezig. Het bedrijf heeft zich gedurende de jaren doorontwikkeld naar en bedrijf met 65 melkkoeien, 2000  vleesvarkens en zorgboerderij ’t Personnebos. Op de zorgboerderij vindt dagbesteding plaats voor (dementerende) ouderen.

Op het bedrijf is veel aandacht voor dierenwelzijn. De koeien liggen op zachte matten en er is een elektronische borstel waar zij kunnen schuren. Sinds 2020 worden de koeien gemolken met een melkrobot.

In 2015 is een Wroetstal gebouwd voor 1350 vleesvarkens. Dit is een bijzondere stal met veel aandacht voor dierenwelzijn. De varkens krijgen meer ruimte en de hokken zijn bijna volledig dicht met strooisel. De stal is voorzien van een zichtruimte, zodat iedereen de varkens kan komen bekijken. De overige varkens verblijven in een traditionele stal en krijgen extra afleidingsmateriaal, meer dan voldoende licht en elke dag een stro in het hok. Deze stal voldoet aan het Beter Leven Keurmerk.

Op het dak van de stallen liggen sinds 2018 zonnepanelen die ervoor zorgen dat er tenminste 50% van de gebruikte energie van het volledige bedrijf zelf wordt opgewekt.
Familie Peer vindt het belangrijk om mensen te informeren waar hun voedsel vandaan komt. De dieren op het bedrijf worden met veel passie verzorgd en dat willen zij graag laten zien.

Melkvee- en Varkensbedrijf Peer

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Naast het melkvee en de varkens is er dagopvang voor ouderen op het bedrijf. Ook zijn er regelmatig schoolklassen te gast op het bedrijf voor een rondleiding.

  Het personeel dat werkzaam is voor de zorgtak van het bedrijf, is afkomstig uit de regio. Voor familie van de bewoners van de zorgtak wordt er jaarlijks een opendag georganiseerd. Elke twee jaar wordt er een grote opendag gehouden waar iedereen die een kijkje wil nemen bij de varkens of het melkvee welkom is. Het bedrijf van familie Peer is een erkend SBB leerbedrijf.

 • Het melkvee- en varkenshouderij van familie Peer scoort diverse punten op het onderdeel Milieu. Er wordt ruim voldaan aan de doelstelling van ammoniakuitstoot en zit hier zelfs meer dan 20% onder. Ook stoten zij minder dan de helft van de geur uit dan wat is toegestaan.

  In de varkensstallen zijn luchtwassers aanwezig. De lucht uit de stal wordt door dit apparaat ‘gewassen’. Op die manier worden er minder schadelijke stoffen naar buiten geblazen. Een van de varkensstallen is een wroetstal. De dieren in deze stal liggen op een laag strooisel waardoor de mest en urine niet mengt. De stal is daarom emissie arm.
  Bij de sleufsilo’s is een dubbel afvoersysteem aangelegd wat ervoor zorgt dat vuil water en schoon water gescheiden wordt.

 • Bij zowel de varkens als het melkvee worden punten gescoord op het onderdeel Energie.
  Op de daken van de stallen liggen zonnepanelen die meer dan 50% van het totale energieverbruik van het melkvee, de varkens en de zorgtak samen opwekt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van groene stroom.

  Bij de varkens wordt de warme lucht die vrijkomt bij varkens rondgepompt naar het verblijf van de biggen. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat de ventilatoren zuinig omgaan met de energie.

  Bij de melkrobot van het melkvee is een frequentieregelaar aanwezig die ervoor zorgt dat er energie bespaard wordt op het moment dat er geen koe gemolken wordt.

 • Dierwelzijn is een belangrijk onderdeel op het bedrijf van familie Peer.

  De varkens worden niet gecastreerd. Om een natuurlijk dag- en nachtritme voor de dieren te creëren beschikt een van de stallen over ramen. De andere stal beschikt over hoog frequente lampen. Deze lampen knipperen niet en zijn daardoor fijn voor de dieren.

  Het melkvee heeft de beschikking over ligplaatsen die voorzien zijn van koematrassen en over koeborstels waar zij zich aan kunnen krabben. Koeien die een kalfje moeten krijgen worden 2 weken voor de uitgerekende datum overgeplaatst naar een speciale ruimte voorzien van  een laag stro waar het kalfje geboren kan worden.

  Het bedrijf beschikt over een noodstroomvoorziening. Mocht de stroom wegvallen, dan kan er binnen 10 minuten overgeschakeld worden op ander stroom waardoor de ventilatoren in de varkensstal kunnen blijven draaien en de melkrobot ook in gebruik kan blijven.

 • Bij zowel het melkvee als de varkens worden drie sterren gescoord op  het onderdeel Diergezondheid. Bij de varkens wordt er minder dan 50% antibiotica gebruikt dan de maximale streefwaarde. Op het bedrijf is een hygiënesluis aanwezig. Iedereen die de varkensstal in gaat moet douchen en zich omkleden in bedrijfskleding.
  Zowel de varkens als het melkvee zijn aangesloten bij een monitoringssysteem wat inzicht biedt in de gezondheid van de dieren. Afwijkingen worden eerder gesignaleerd en zo kan er op tijd actie ondernomen worden.

  Er wordt geen melkvee van buiten aangekocht. Alle koeien die op het bedrijf leven zijn hier ook geboren. Dit voorkomt ziekte insleep van buitenaf.

   

 • Op het erf en rond de silo’s zijn er veel struiken waar erfvogels in kunnen schuilen. Op het erf nestelen meerdere zwaluwen. Ook hangt er een uilenkast en vliegt er af en toe een steenuiltje over het erf. Het bemesten van het land gebeurd onder andere met ruige mest. De mestdeeltjes die blijven liggen kunnen dienen als nestmateriaal voor weidevogels. Ruige mest is ook goed voor de biodiversiteit in de bodem.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners