Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

Landbouwbedrijf Uijen

Landbouwbedrijf Uijen 

Wij zijn Koen en Marieke Uijen. Samen met onze drie jongens hebben wij een landbouwbedrijf in Niftrik. Ons bedrijf is centraal gelegen in het land vlakbij de snelweg A50 en de dorpskern. We hebben een gemengd familiebedrijf met varkens, zoogkoeien en een akkerbouwtak. Landbouwbedrijf Uijen is een vijfde generatie familiebedrijf gelegen in Niftrik en is opgericht in 1865. Beeldbepalend is de klassieke T-boerderij waarin zich het woongedeelte en de koeienstal bevindt. Het bedrijf kent een zeer rijke geschiedenis. Tijdens WOII was dit een onderduikadres, op de schoorsteenmantel op zolder is een muurschildering van Maria aangebracht met de namen van de Joodse onderduikers. Ook in de hongerwinter kwamen er mensen uit Nijmegen naar de boerderij voor eten.

Op ons bedrijf houden we ongeveer 600 fokzeugen. De biggen worden voor een deel verkocht en voor een deel groeien ze op onze tweede locatie Boer Bas op tot vleesvarken in een scharrelstal met buiten uitloop en ligbedden met strooisel.

De dragende zeugen verblijven in een welzijnsvriendelijke strostal, waarbij ze kunnen liggen in strobedden. De warmte van de strobedden wordt hergebruikt om de dekstal te verwarmen.

Varkens kennen onderling een rangorde. De jongere staan lager in rang dan de oudere, daarom hebben we twee groepen. De zeugen moeten zelf hun eten halen in een van de acht voederstations. Als er een varken een paar dagen niet komt, dan is ze óf ziek óf ze durft niet te gaan eten omdat ze een paar keer van een andere zeug op haar kop heeft gekregen. Dan verplaatsen we haar naar het andere deel.

In de kraamstal hebben de zeugen individuele ligplekken en maken we gebruik van het ‘frisse neuzensysteem’, waarbij aan de voorzijde van de ligplekken frisse lucht de stal binnenstroomt.

Naast varkens houden wij ongeveer 20 stuks zoogkoeien (vleeskoeien) met bijbehorend jongvee van het ras Blonde d’Aquitaines, een vleesras dat van oorsprong afkomstig is uit Frankrijk. Dit vleesras is groot, zwaar en heeft zeer smaakvol vlees. De goudblonde vacht, horens en soms pittig karakter, zijn kenmerkend.  Rondom het erf liggen weilanden tot aan de Maasbanddijk waar een groot deel van het jaar de koeien met hun kalveren grazen.

Een stier zorgt ervoor dat de koeien worden gedekt. Rond Vaderdag gaat de stier naar buiten, zodat het jaar daarop de meeste kalfjes buiten in de wei geboren worden. De koeien zetten hun kalveren vaak helemaal zelf op de wereld.

De opbrengsten komen uit de verkoop van de kalveren en vleesverkoop wat we de komende tijd meer op de kaart willen zetten.

De derde tak op ons bedrijf, is de akkerbouw tak. We verbouwen suikerbieten, tarwe, maïs, aardappelen en gras op 70 hectare goed bewerkbare lichte rivierklei.

De mest van onze dieren gebruiken we grotendeels voor onze akkerbouwtak en een groot deel van de opbrengst van onze gewassen gebruiken we weer als veevoer voor onze dieren. Het stro dat na het oogsten van het graan overblijft, gebruiken we voor de stal van de zeugen en vleesvarkens. Zo proberen we de kringloop op ons bedrijf steeds verder uit te breiden en zijn we voor een deel zelfvoorzienend bezig. Als je op je akker efficiënt wilt verbouwen is het belangrijk om goed met de bodem om te gaan. Wij zetten ons in voor duurzaam bodembeheer door het toepassen van ruige stalmest, het voorkomen van verdichting van de bodem, het gebruik van kunstmest beperken, na iedere oogst groenbemester in de vorm van Italiaans raaigras teelen zodat uitspoeling voorkomen wordt en op ons bedrijf maken wij geen gebruik van glycofosaat.

Op ons bedrijf zijn we bewust bezig met ons energieverbruik. Zonnepanelen zorgen ervoor dat we op beide locatie’s volledig zelfvoorzienend zijn in energie; we wekken zelfs meer energie op dan we nodig hebben. Wat we overhouden, leveren we terug aan het net.

In de zoektocht naar meer verbinding tussen mens-dier-natuur en de transitie waarin de landbouwsector verkeerd, is het idee ontstaan om alles met verbinding, beleving, educatie, inspiratie tussen boerderij en samenleving te maken heeft onder te brengen in Boerderij ’t Uitje. Wij hebben ervaring met het begeleiden van iemand met een verslavingsachtergrond. Een boerderij is de perfecte plek voor ritme en structuur en helpt om weer balans te vinden. Sinds kort zijn we deelnemer aan klasseboeren, waar scholieren de kans krijgen om het van het boerderijleven te leren. In de zomerperiode organiseren wij geregeld evenementen zoals een boerenbootcamp, bbq-en en chillen in een modderbad.

 

Landbouwbedrijf Uijen

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Er lopen regelmatig stagiaires op het bedrijf, ook op diverse anderen manieren worden er mensen  uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. En rond de carnaval biedt de familie Uijen een ruimte waar de carnavalswagen gepimpt kan worden.

  Bekijk het Facebookprofiel Boerderij ’t Uitje voor een kijkje op onze boerderij.

 • De mestschuiven in de put zorgen ervoor dat de mest iedere dag opgeruimd wordt. Het
  luchtwassysteem zorgt samen met de mestschuiven voor de reductie van ammoniakemissie en
  voorkomt geurhinder.

 • Een goede ventilatie in een varkensstal is belangrijk en de landbouwbedrijf Uijen doet dit op een
  duurzame manier met grondkanaalventilatie. De grondbuizen verwarmen en koelen de stallen op het
  moment dat het nodig is. De energie wordt gewonnen door middel van zonnepanelen, de helft
  hiervan is voor eigen gebruik en de andere helft wordt terug geleverd.

 • De varkens kunnen zelfstandig en als ze willen naar de buitenuitloop, dit bevordert het natuurlijke
  dag en nachtritme ook.

 • De natuur kan volop haar gang gaan, mede door het landschapsplan.

 • Er is een landschapsplan ontwikkeld, deze wordt in het voorjaar gerealiseerd.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners