Landbouwbedrijf Uijen

Over Landbouwbedrijf Uijen

Landbouwbedrijf Uijen 
Wij zijn Koen en Marieke Uijen. Samen met onze drie jongens, Jesse, Daan en Bas hebben wij een landbouwbedrijf in Niftrik. Ons bedrijf bestaat uit diverse takken: fokzeugen (hoofdtak), zoogkoeien en akkerbouw (neventakken). Landbouwbedrijf Uijen is een vijfde generatie familiebedrijf gelegen in Niftrik en is opgericht in 1865. Beeldbepalend is de klassieke T-boerderij waarin zich het woongedeelte en de koeienstal bevindt. Het bedrijf kent een zeer rijke geschiedenis.

Varkenshouderij
Op ons bedrijf houden we ongeveer 600 fokzeugen. De biggen worden voor een groot deel verkocht en groeien bij ander varkensboeren op tot vleesvarken. De dragende zeugen verblijven in een welzijnsvriendelijke strostal. Waarbij ze kunnen liggen in strobedden. Varkens zijn zindelijke dieren, hun behoefte doen ze in de centrale gang die dagelijk wordt schoon gemaakt. In de kraamstal hebben de zeugen individuele ligplekken en maken we gebruik van het ‘frisse neuzensysteem’, waarbij aan de voorzijde van de ligplekken frisse lucht de stal binnenstroomt. Diergezondheid vinden we erg belangrijk en krijgt volop aandacht. We gebruiken maar weinig antibiotica, maar als een dier ziek is, willen we haar gelijk kunnen behandelen. Op ons bedrijf zijn we bewust bezig met ons energieverbruik. De dekstal van de varkens verwarmen we met de warmte die afkomstig is uit de strobedden in de strostal. Zonnepanelen zorgen ervoor dat we volledig zelfvoorzienend zijn in energie; we wekken zelfs meer energie op dan we nodig hebben. Wat we overhouden, leveren we terug op het net.

Zoogkoeien
Op ons bedrijf houden we ongeveer 20 stuks zoogkoeien (vleeskoeien) van het ras blonde d’aquitaines, een vleesras dat van oorsprong afkomstig is uit Frankrijk. Rondom het erf liggen weilanden tot aan de Maasbanddijk waar een groot deel van het jaar de koeien met hun kalveren grazen. Een stier zorgt ervoor dat de koeien worden gedekt. De kalfjes worden vaak buiten in de wei geboren en groeien op bij hun moeder.

Akkerbouw
De derde tak op ons bedrijf, is de akkerbouw tak. We verbouwen suikerbieten, tarwe, maïs, aardappelen en gras. De mest van onze dieren gebruiken we voor onze akkerbouwtak; een groot deel van de opbrengst van onze gewassen gebruiken we weer als veevoer voor onze dieren. Het stro dat na het oogsten van het graan en maïs overblijft, gebruiken we voor de stal van de zeugen. Zo proberen we de kringloop op ons bedrijf steeds verder uit te breiden en deels zelfvoorzienend bezig te zijn.

We werken op ons bedrijf met twee vaste medewerkers een losse kracht en af en toe stagiaires. Bert de vader van Koen is ook nog vaak op het bedrijf te vinden. Regelmatig krijgen we bezoekers die een kijkje komen nemen. Rondom carnaval stellen we een deel van de schuur ter beschikking aan de carnavalsclub de ‘Maospruvers’, voor het bouwen van een carnavalswagen. Éen week voor carnaval wordt op ons erf een bouwfeest met een ‘varken aan het spit’ georganiseerd waar een groot deel van het dorp voor uitloopt.

We vinden het belangrijk om te laten zien wat er op een boerderij gebeurt. Waardering te krijgen voor ons werk en de producten die we produceren. Om dat te laten zien, doen we mee met Boert Bewust!

Bijzonderheden

Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit
Agenda