Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

Grutters De Plack en Betsy’s Kip

Wijngaard de Plack en Betsy kip is een familiebedrijf wat zijn oorsprong kent in 1848. Destijds bestond het bedrijf uit akkerbouw, melkvee, kippen en varkens. Gedurende de tijd is het bedrijf gespecialiseerd in pluimveehouderij. In 1999 heeft zijn zoon John Grutters het overgenomen samen met zijn vrouw Virginie en zijn doorgegaan met volière opfok. Daar is in 2006 de wijngaard bijgekomen als neventak.

Door de bezoekers aan de wijngaard werden de ondernemers zich ervan bewust dat burgers niet meer weten waar voedsel vandaan komt. Dit heeft hen gedreven het bedrijf hierop verder door te ontwikkelen. Het bedrijf is in 2017 overgestapt naar Beter Leven vleeskuikens met een overdekte buitentuin en zichtstal. Zo krijgen burgers een inkijk in het bedrijf.

Binnen het pluimveebedrijf is veel aandacht voor diergezondheid. De vleeskuikens krijgen veel ruimte en daglicht ter beschikking in de stal. Er is een overdekte buitenspeelplaats waar de dieren graag gebruik van maken. Resultaat hiervan zijn gezonde dieren, waarbij geen antibiotica ingezet hoeft te worden.

In het begin van 2021 zijn er zonnepanelen op het dak van de overdekte uitloop geplaatst en daardoor is het bedrijf zelfvoorzienend geworden en hoeft er geen energie meer aangekocht te worden.

Grutters De Plack en Betsy’s Kip

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Grutters de Plack en Betsy’s kip worden jaarlijks meerdere rondleidingen en wijnproeverijen gegeven. Vanaf het bedrijf wordt eigen gemaakte wijn en vlees verkocht. Vanuit de zichtstal zijn de kippen zonder bedrijfskleding te bekijken.  De zichtruimte is open op de momenten dat het terras en de winkel ook open zijn. Grutters de Plack en Betsy’s kip hebben een eigen website. Daarnaast is er ook een bedrijfspagina op facebook waar zeer regelmatig berichten geplaatst worden die aan de sector gerelateerd zijn. Het bedrijf is een erkends leerbedrijf SBB.

  • Op het onderdeel Milieu worden diverse pluspunten gescoord. Zo is er een warmtewisselaar aanwezig. Deze warmtewisselaar verwarmt de binnenkomende lucht op met de uitgaande stallucht. Dit is milieuvriendelijk en energiebesparend. Ook zorgt de warmtewisselaar voor reductie van fijn stof. Alle mest wordt binnen 24 uur nadat de vleeskuikens opgehaald zijn, afgevoerd.

  • Om Energie te besparen worden er verschillende maatregelen getroffen. Zo gebruikt het bedrijf volledig groene stroom welke volledig afkomstig is van de zonnepanelen die op het dak van de uitloop liggen. De ventilatoren in de twee stallen worden gestuurd door een frequentieregelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stalklimaat beter kan worden gecontroleerd wat vervolgens ook weer veel energie bespaard.

  • Om Energie te besparen worden er verschillende maatregelen getroffen. Zo gebruikt het bedrijf volledig groene stroom welke volledig afkomstig is van de zonnepanelen die op het dak van de uitloop liggen. De ventilatoren in de twee stallen worden gestuurd door een frequentieregelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stalklimaat beter kan worden gecontroleerd wat vervolgens ook weer veel energie bespaard.

  • Drie sterren voor Diergezondheid! Bij Betsy’s kip wordt er bijna geen antibiotica gebruikt. De dierenarts komt elke koppel kuikens zeker 2x preventief langs om de gezondheid nauwlettend in de gaten te houden. Ook de voerleverancier brengt bij elke koppel kuikens een bezoek aan het bedrijf om aangepast voeradvies te geven. Door deze intensieve controle is het uitvalpercentage van dieren erg laag. Om hygiëne te waarborgen moet iedereen die de stal van de vleeskuikens wil betreden eerst door de hygiënesluis heen om daar te douchen en andere kleding aan te trekken.

  • Tussen de druivenstruiken door zijn diverse stroken met bloemenmengsels ingezaaid. Hier komen veel insecten op af. Op en rondom het erf zijn er diverse struiken waar volop leef en nestelmogelijkheid is voor erfvogels.

  • Grutters de Plack en Betsy’s Kip heeft een net erf en bijbehorend terras met uitzicht op de boomgaard. De erfbeplanting op het bedrijf is aangeplant volgens een landschapsplan. De  kadaverkoeling staat op een afgeschermde plaats waardoor dieren niet zichtbaar en ruikbaar zijn voor voorbijgangers.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners