Welkom op de website van Rijk van Nijmegen

Kaas- en zuivelboerderij de Diervoort

Wij zijn Theo en Ine Hopman en samen met onze kinderen runnen wij onze boerderij ‘De Diervoort’. Ons bedrijf ligt onder de rook van de stad Nijmegen Op onze boerderij melken wij onze koeien en verwerken we alle melk zelf. Een deel wordt gebruikt voor het maken van kaas en van de rest worden andere zuivelproducten gemaakt zoals vla en yoghurt.

Ons bedrijf ligt vlakbij een groot natuurgebied. Een deel daarvan gebruikten we voorheen om de koeien te weiden, maar inmiddels is het deels omgezet naar natuurland.
Onze roodbonte koeien van het oer-Hollandse mrij-ras (Maas-Rijn-IJssel) lopen een groot deel van het jaar buiten. Omdat de weilanden aan de andere kant van de weg liggen, gaan onze koeien via een koeientunnel naar de wei. Zo heeft het verkeer geen last van overstekende koeien.

We zijn trots op ons bedrijf, waar we de productie van melk tot en met de verkoop van eigengemaakte producten in eigen beheer hebben, en daarmee minder afhankelijk zijn van wisselende melkprijzen.

Een goede relatie met de burger vinden we belangrijk. Door onze boerderijwinkel, de locatie van ons bedrijf vlakbij de grote stad en het regelmatig ontvangen van schoolklassen voor boerderij-educatie, zijn we al volop bezig met het versterken van de boer-burger verbinding. Door mee te doen aan Boert Bewust willen we dit nog meer versterken, zodat mensen weten waar hun eten vandaan komt!

Kaas- en zuivelboerderij de Diervoort

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Theo en Ine hebben op het bedrijf een Landwinkel waar eigen gemaakte kaas, vla, yoghurt, chocolademelk en andere producten uit de streek verkocht worden. De verkoop van zuivel zorgt voor veel aanloop van klanten en gesprekken op en over het boerenbedrijf. Wanneer bezoekers het bedrijf betreden zien ze als een van de eerste gebouwen de open frontstal waar ze de koeien van dichtbij kunnen bekijken. Daarnaast worden er ook zeer regelmatig schoolklassen ontvangen omdat De Diervoort lid is van Klasseboeren en hebben zij een ruimte om mensen te ontvangen boven de winkel. Het bedrijf begeleid regelmatig stagiaires en is gecertificeerd SBB leerbedrijf.

 • Op het onderdeel Milieu worden verschillende punten gescoord. Zo worden er maatregelen genomen om erfafspoeling tegen te gaan (voorkomen dat de zure sappen uit de voerkuilen in het oppervlaktewater terecht komen).  Het bedrijf van Theo en Ine is zelfvoorzienend in ruwvoer. Dit betekend dat er voldoende gras en maïsland beschikbaar is om de dieren in de zomer en winter te voeren. Dit voorkomt extra transport. Ook de mest hoeft niet getransporteerd te worden want dit kan allemaal geplaatst worden op de eigen pencelen. Kaasboerderij De Diervoort doet mee aan een proef in samen werking met het Waterschap. Door middel van penceel gestuurde drainage wordt water opgevangen midden in het penceel. Hiermee kan je je eigen grondwaterstand sturen.

 • Om Energie te besparen zijn er een aantal aanpassingen op het bedrijf gedaan. De warmte die de melk afgeeft wordt gebruikt om water te verwarmen wat elders op het bedrijf gebruikt kan worden.  Tevens is er een warmte boiler en wordt het ‘boeren café’ verwarmt door middel van een houtgestookte cv. Op het dak van de kaasmakerij zijn zonnepanelen geïnstalleerd. De energie die dit opwekt wordt gebruikt bij het verbruik in de zuivelruimte  en op de boerderij.

 • De koeien hebben de beschikking over een openfront stal. Dit betekend dat een zijkant volledig open is. Dit zorgt ervoor dat er altijd frisse lucht in de stal is en in de zomer op warme dagen goed door kan waaien. Bij koud of regenachtig weer is er de mogelijkheid om met windbreekgaas de open zijde iets af te sluiten. De koeien hebben extra brede ligplekken en in de stal zijn meerdere koeborstels aanwezig waar de koeien zich aan kunnen krabben.
  Voor koeien die een kalf krijgen is een speciale ruimte aanwezig voorzien van een laag stro. De kalveren verblijven minimaal de eerste 3 maanden op stro. Daarna verhuizen ze naar een ruimte met speciale rubberen roosters die zachter zijn dan normale roosters en meer grip geven aan de klauwen.

 • Diergezondheid staat hoog in het vaandel bij Kaasboerderij De Dierenvoort . Het gebruik van medicijnen is zeer laag. En om de gezondheid van de dieren goed te houden wordt er aan vliegenbestrijding gedaan en komt er maandelijks een professioneel bedrijf langs voor ongedierte bestrijding. Alle koeien zijn op het bedrijf zelf geboren en opgegroeid. Hierdoor wordt ziekte insleep van buitenaf voorkomen.

 • Op het thema Natuur wordt het maximaal aantal sterren behaald! Op en rondom het bedrijf zijn houtwallen, bomen en struiken waar erfvogels kunnen schuilen en nestelen.  Het bedrijf heeft een eigen natuurgebied met bemestingsvrije zones rondom de slootkanten. Door 4 meter vanaf de slootkant niet te bemesten krijgen ander soort bloemen ook de kans om te groeien. Daarnaast is in het natuurgebied ook een stuk moeras gelegen waar volop kikkers en andere dieren voorkomen. Over het land wordt ruige mest gestrooid. De strootjes uit deze mest kunnen weidevogels gebruiken als nestmateriaal.

 • Voor het thema Beeldkwaliteit wordt er gekeken naar de netheid van het erf. Ook worden punten als lichtvervuiling en weidegang hierin meegenomen. In het geval van Kaasboerderij De Diervoort hebben de koeien de mogelijkheid tot weidegang. Onder de provinciale weg die voor het bedrijf gelegen is, is speciaal een tunnel aangelegd zodat de koeien ruim voldoende grasland hebben om te kunnen grazen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Streek partners